Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo nên tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi những nhân tố khi những yếu tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-gia-re-co-dang-tin-tuong-khong/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ and phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên tắc làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có những loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/gia-he-thong-bao-chay-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/

– Theo điều kiện hỗ trợ năng lượng cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là loại đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà hoàn toàn không cần cung ứng tích điện cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là dòng đầu báo cháy phải cung ứng tích điện cho nói mới sinh hoạt được.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng