Đảo Quan Lạn trực thuộc vùng vịnh Bái Tử Long, giống như bức tường thành ngăn sóng gió từ biển khơi đảm bảo mang đến cư dân.

Đảo Quan Lạn trực thuộc tuyến đảo phía ngoài cùng của vịnh Bắc Bộ, toàn đảo có diện tích 11 km2, trên đó người dân ở vào 8 thôn làng. Đảo Quan Lạn minh châu quan lạn  trải dài theo phía đông tây, từ chân dãy núi Vân Đồn tới núi…